Optochtreglement CV de Rijnpinters

 1. Deelname aan de optocht is mogelijk voor jong en oud, als individu of als loopgroep. Ook met een wagen mag worden meegedaan. Personen jonger dan twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding deelnemen.
 2. In de week voor de optocht krijgt ieder die zich als deelnemer heeft ingeschreven een bevestiging van deelname. Het Deelnamenummer wordt van tevoren uitgereikt en moet goed zichtbaar aan de linker/rechterzijde en aan de voorzijde van de wagen worden bevestigd.
 3. De deelnemer moet zorgen dat het materiaal waarmee hij deelneemt in goede en veilige staat is.
 4. De afmeting van een deelnemende wagen is maximaal 11 meter lang, 4 meter hoog en 2½ breed. De zijkanten van de wagens moeten zijn afgeschermd tot 20 cm boven het wegdek.
 5. Het deelnemend voertuig dient verzekerd te zijn volgens de bepalingen in de wet aansprakelijkheidverzekering motorvoertuigen. De deelnemer moet het verzekeringsbewijs direct kunnen tonen.
 6. De deelnemer moet via de aangegeven route en via de Esdoorn naar het Centraal Meldpunt rijden en zich daar melden. Blijf na aanmelding niet staan maar rij direct door naar uw opstelplaats. Wagens of groepen achter u willen immers ook op tijd hun plaats innemen.
 7. De optocht start om 13.11 uur. Deelnemers moeten uiterlijk om 12.30 uur op hun opstelplaats te staan. Daar geschied ook de jurering. De eerste deelnemer vindt zijn opstelplaats achteraan en passeert alle deelnemers.
 8. De deelnemer dient de aanwijzingen van de optochtcommissie stipt op te volgen. De bestuurder moet steeds bij zijn voertuig blijven. Wangedrag en alcoholgebruik worden niet getolereerd en hebben uitsluiting van deelname tot gevolg.
 9. Voor alle deelnemers geldt: “LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR”. Langs de opstelroute kunnen mensen wonen die niet van carnaval houden. Zet daarom op de opstelplaats de muziek wat zachter.
 10. Reclamemateriaal, snoep etc. mag alleen aan het publiek worden uitgedeeld worden door personen die naast of achter een wagen lopen: “LATEN WE HET VEILIG HOUDEN VOOR ELKAAR”.
 11. Het strooien van confetti / papier snippers/ balen stro etc. is niet toegestaan. De gemeente brengt de kosten van het opruimen in rekening bij de Optochtcommissie. “LATEN WE HET SCHOON HOUDEN VOOR ELKAAR”, dan houden we het samen langer vol.
  Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.
  Deze beslissing is ten alle tijde bindend.
  We vragen dit jaar extra attentie voor artikel 8 van het Reglement: Denk om jullie uitstraling en het imago van onze optocht. Neem daarom niet opzichtig met alcoholhoudende drank deel aan onze optocht!
  De optochtcommissie van de “de Rijnpinters” wenst jullie een plezierige en succesvolle optocht.