Optochtreglement CV de Rijnpinters

o Deelname aan de optocht is mogelijk voor jong en oud, individueel of in een groep, met of zonder praalwagen. Personen jonger dan twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding deelnemen.

o Uitbeeldingen die naar het oordeel van de Optochtcommissie ongepast zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname.

o Bij inschrijving voor de optocht krijgt ieder die zich als deelnemer heeft ingeschreven een bevestiging. Het nummer ontvangt U bij het centrale meldpunt.

o Het deelnamenummer moet goed zichtbaar worden bevestigd aan de linker- en rechterzijde en aan de voorzijde van de uitbeelding.

o Deelname is geheel op eigen risico. De deelnemer moet zorgen dat het materiaal waarmee hij deelneemt in goede en veilige staat is. De wagen moet voorzien zij van een deugdelijke reling van tenminste 1,20 mtr. Uitstekende delen aan de wagen is verboden.

o De afmeting van een deelnemende wagen is maximaal 12 meter lang (aanhangers met middenas maximaal 8 meter), 4,20 meter hoog en 3 meter breed. De hoogte boven 4,20 meter is alleen geldig op plaatsen waar de doorrijhoogte voldoende is. Is de wagen hoger dan 4,20, zal men daar 4 weken voor de optocht een melding naar de carnavalsvereniging moeten doen. Er zal daar een ontheffing voor worden aangevraagd bij de Gemeente.

o De zijkanten (incl. de wielen) van de wagens moeten zijn afgeschermd tot 25 cm boven het wegdek.

o De deelnemende voertuigen moeten verzekerd zijn volgens de bepalingen in de wet aansprakelijkheidverzekering motorvoertuigen. Personenvervoer is alleen toegestaan in de optocht. Voor en na de optocht is het verboden om personen te vervoeren. De deelnemer moet het verzekeringsbewijs direct kunnen tonen.

o De deelnemer moet via de aangegeven route en via de Esdoorn naar het Centraal Meldpunt rijden en zich daar melden. Blijf na aanmelding niet staan maar rij direct door naar de route. Wagens of groepen achter u willen immers ook op tijd hun plaats innemen.

o De optocht start om 13.11 uur. De deelnemer moet uiterlijk om 12.30 uur op zijn opstelplaats te staan. Daar geschiedt ook de jurering.

o De deelnemer dient de aanwijzingen van de optochtcommissie stipt op te volgen. De bestuurder moet steeds bij zijn voertuig blijven. Wangedrag en alcoholgebruik worden niet getolereerd en hebben uitsluiting van deelname tot gevolg. Personen onder de 18 mogen geen alcohol bezitten.

o De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan wegen, bomen, straatmeubilair en overige eigendommen van anderen, ontstaan door zijn toedoen.

o De deelnemer moet te allen tijde vrije doorgang verlenen aan brandweer en politie.

o Op de deelnemende wagens is de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen / ruimteverwarmingtoestellen open vuur niet toegestaan.

o De deelnemer die een aggregaat meevoert, moet tevens een draagbare gekeurde poederblusser van tenminste 6 kilogram voor handen hebben. Er mogen geen elektriciteitskabels of andere materialen over de grond slepen.

o Er dient een EHBO koffer aanwezig te zijn op de wagen.

o Voor alle deelnemers geldt: “LATEN WE ZACHT ZIJN VOOR ELKAAR”. Langs de opstelroute kunnen mensen wonen die niet van carnaval houden. Zet daarom op de opstelplaats de muziek wat zachter. Het geluidsniveau mag niet boven de 100dB uitkomen.

o Reclamemateriaal, snoep etc. mag niet vanaf de wagen aan het publiek worden uitgedeeld, maar enkel door personen die naast of achter een wagen lopen: “LATEN WE HET VEILIG HOUDEN VOOR ELKAAR”.

o Het strooien van confetti / papier snippers / balen stro etc. is niet toegestaan. De gemeente brengt de kosten van het opruimen in rekening bij de Optochtcommissie. “LATEN WE HET SCHOON HOUDEN VOOR ELKAAR”, dan houden we het samen langer vol!

De optochtcommissie van De Rijnpinters wenst je een plezierige en succesvolle optocht.