Zondag – Kerkmis

Zondag 19 februari 2023

St. Barbarakerk, Bunnik

In deze onzekere tijden hebben de drie carnavalsverenigingen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven met tegenzin het besluit moeten nemen om dit jaar geen gezamenlijke carnavalsviering te organiseren. De invulling van de viering was klaar, maar de onzekerheid over de met carnaval geldende regels heeft de doorslag gegeven in het genomen besluit. Ook alternatieve vormen van de opzet van een carnavalsviering hebben de revue gepasseerd, maar zouden afbreuk doen aan het karakter van deze viering van feest, gebed en herdenking, zoals wij gewend zijn.
Wij realiseren ons dat in een volgende editie van de carnavalsviering Adri Verweij helaas niet meer onze voorganger zal zijn. Uiteraard zullen wij als organisatie comité op gepaste wijze acte de présence geven rond zijn afscheidsviering op 27 maart om 11:00 uur in Odijk.
De volgende carnavalsviering staat al in onze agenda op 19 februari 2023 in Bunnik. Wij rekenen ook dan weer op ieders kleurrijke support !

Commissie Miscommunatie, Sjef, Anja, Ineke, Maasje